Wim Eek

"Hij heeft een Rotterdamse manier van werken: mouwen opstropen en aanpakken.""Ik ben pas tevreden als het resultaat duurzaam is.""Wim kan op eenvoudige wijze ingewikkelde dingen uitleggen.""Wim heeft een indringende manier van werken, maar altijd met oog voor mensen."

Indringend, maar altijd met oog voor de mensen in de organisatie

 

a_olthof_nwDe nu inmiddels oud-commissaris van de politie Alphons Olthof trad medio 2008 aan als plaatsvervangend directeur bij Maatwerk, het organisatieonderdeel van de Politieacademie, waar hij de bedrijfsvoering weer op orde moesten krijgen. Hij kijkt tevreden terug op de samenwerking met Wim Eek: 'Als Wim ergens zijn tanden in zet, laat hij ze alleen los om ze er nog verder in te zetten. Hij heeft een indringende manier van werken, maar ook met oog voor de mensen in de organisatie. Dat is zijn kracht.'

 

Maatwerk leverde contractonderwijs en organisatieadvies aan zowel de verschillende politiekorpsen als aan derden. Veel veranderingen stonden op stapel. 'Na de reorganisatie is besloten dat Maatwerk als organisatie zou verdwijnen, maar dat de maatwerkfunctie 'gestript' zou blijven bestaan en alleen nog politie-specifieke diensten zou bieden aan de korpsen. Het was een moeilijke tijd. We hadden te maken hadden met een behoorlijk verlies door teruglopende vraag en forse bezuinigingen, opgelegd vanuit het ministerie.'

 

Opdracht

De opdracht voor Olthof was duidelijk: hef het verlies op, maak de aangewezen producten en diensten weer gezond zodat ze overgedragen kunnen worden naar de andere scholen binnen de Politieacademie. De niet-aangewezen producten en diensten moesten netjes worden afgesloten. Hij schakelde Wim Eek in om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Aan hem de taak om de financiële huishouding op orde te brengen, de managementinformatie te stroomlijnen, leiding te geven aan het team controllers. Daarnaast keek hij mee met het hoofd bedrijfsbureau en gaf deze ondersteuning. De ervaring die Wim Eek opgedaan had binnen politieorganisatie en overheidsdiensten kwam hem tijdens deze opdracht goed van pas.

 

Indringend

Olthof trof in Wim Eek een vakbekwaam en gedreven interim projectmanager. 'Wat ik typisch Wim vind, is zijn indringende manier van vragen. Hij blijft doorvragen, om uit te sluiten dat je keuzes maakt op basis van interpretaties, in plaats van op het daadwerkelijke beleid. Hij gaat op zoek naar de bron, naar de feiten. Dat is voor hem de waarheid. Daarbij zette hij me soms ook wel voor het blok. Maar dat heb ik nooit vervelend gevonden. Wim houdt in zijn werk heel duidelijk de grens van zijn verantwoordelijkheid vast: hij adviseerde, ik moest de besluiten nemen. Het was een efficiënte manier van samenwerken.'

 

Oog voor de mens

Wim Eek is geen interimmer die over lijken gaat, is de ervaring van Olthof. 'Beslist niet, hij heeft oog voor de mens in de organisatie. Zijn werkwijze is heel planmatig, zodat het voor de medewerker duidelijk is wat er gaat gebeuren en wat er van hun verwacht wordt. Wim heeft het vermogen om mensen op eenvoudige wijze ingewikkelde dingen uit te leggen. Ook als mensen er helemaal geen zin in hebben, omdat ze liever bezig zijn met het primaire proces. Dat doet hij heel handig en met respect naar de medewerker.'

 

Informatiesystemen

Het resultaat van de inspanningen van Wim Eek zijn direct praktisch toepasbaar 'Met Wim in huis ben je nooit meer wat kwijt. Als je wat zoekt, dan weet hij waar het te vinden is. Hij is enorm bedreven in het in elkaar zetten van informatiesystemen. Wim heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het handboek bedrijfsvoering, waarin alle procedures en tarieven van de producten en diensten zijn vastgelegd. We hadden te maken met meer dan honderd trainers en adviseurs en met evenzoveel offertes en facturen. Dat is gestroomlijnd, waarna deze processen geautomatiseerd konden worden.'

 

Missie volbracht

In oktober 2009 liep de opdracht naar het eind. Olthof: 'We hebben de producten en diensten gefaseerd overgedragen aan de zes scholen. Daar hoorde ook een transitierapport bij, waar Wim een belangrijk aandeel aan heeft geleverd.' Monnikenwerk, volgens Olthof. Ook de andere onderdelen van de opdracht zijn dan gereed. De bedrijfsvoering weer op orde, de organisatie 'in control'. Klaar voor de overdracht, missie volbracht.

 

terug naar: Anderen over WE