Wim Eek

"Hij heeft een Rotterdamse manier van werken: mouwen opstropen en aanpakken.""Ik ben pas tevreden als het resultaat duurzaam is.""Wim kan op eenvoudige wijze ingewikkelde dingen uitleggen.""Wim heeft een indringende manier van werken, maar altijd met oog voor mensen."

peter kemp jaarbeursPeter Kemp is teamleider business control bij Jaarbeurs Utrecht. Medio 2016 was hij op zoek naar een interim business controller om een deel van zijn eigen werkzaamheden over te nemen. "Ik had iemand nodig die de trein rijdend hield."

 

Jaarbeurs Utrecht is van oudsher bekend van beurzen, congressen en evenementen in Utrecht. Tegenwoordig is het bedrijf ook digitaal en internationaal actief. "Vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dat is wat we doen", zo vat Peter Kemp kort en krachtig de core business van Jaarbeurs samen.

 

Tijd, kennis en ervaring
De opdracht van Wim had aanvankelijk een looptijd van 7 maanden. Peter Kemp kon zich in die periode focussen op de strategische opdracht die hij van het management had gekregen. Vervolgens stond de fase van implementatie voor de deur. Peter: "Wederom een omvangrijke tijdsinvestering, waarbij we extra ondersteuning nodig hadden. De kennis en ervaring van Wim goed konden we hierbij goed gebruiken. Dat was van doorslaggevend belang om het contract van Wim te verlengen.

 

Inkoopsysteem
Een van de opdrachten was het digitaliseren van de inkoopstroom. "Wim heeft de strategie van het project beschreven, de eerste aanzet gemaakt en het daarna overgedragen aan een projectleider, die hij vervolgens ook kon bijstaan. Omdat hij dit traject eerder heeft doorgemaakt, kon hij zijn ervaring delen en ons wijzen op valkuilen. Dat behoed je nog niet voor 100%, maar de meest gemaakte fouten zijn ons bespaard gebleven."

 

Doorbelastingsystematiek
Een andere taak die uit de nieuwe strategie voorkwam: het direct maken van de indirecte kosten. Kemp: "Het is voor het bedrijf van belang om te weten welke business geld oplevert. Wim heeft een doorbelastingssystematiek ontwikkeld om toegevoegde waarde van de business aan te tonen. Hij is gestart met het project, heeft een doorbelastingsmodel opgezet in Excel en ook dit project overgedragen aan een projectleider."

 

Senior
Wim is een echte senior, is de mening van Kemp. "Flexibel in het denken, flexibel in zijn inzet. Ondanks zijn ervaring voelt hij zich nergens te goed voor. Ook als het door hem gegeven advies niet opgevolgd wordt, om welke reden dan ook. Hij committeert zich en zet zich volledig in. Daar toont hij zich een echte senior. Een interimmer die dan loopt te mokken omdat zijn advies niet is opgevolgd, daar heb ik niets aan."

 

Resultaat
In de periode waarin Peter zich boog over de strategie, is het Wim gelukt om de trein rijdende te houden. Peter kijkt terug op een bijzonder prettige samenwerking. "Vanwege zijn ervaring heeft hij niet veel uitleg nodig, hij kon snel aan het werk. Wij zijn wijzer geworden door de kennis die Wim meebrengt en graag wil delen. Ook de ogenschijnlijk ingewikkelde Excel-bouwwerken die hij neerzet. Als Wim laat zien hoe het in elkaar zit en wat het oplevert, dan word je vanzelf besmet met zijn enthousiasme."

 

terug naar: Anderen over WE