Wim Eek

"Hij heeft een Rotterdamse manier van werken: mouwen opstropen en aanpakken.""Ik ben pas tevreden als het resultaat duurzaam is.""Wim kan op eenvoudige wijze ingewikkelde dingen uitleggen.""Wim heeft een indringende manier van werken, maar altijd met oog voor mensen."

 

WE Interim Management b.v. staat voor structureel betere resultaten door vereenvoudigen en standaardisering van processen en automatisering, een adequate organisatiestructuur en gemotiveerde medewerkers. Het doel is om een verandering van denken en handelen in te zetten. Ik ben tevreden als deze verandering geborgd is. Dan is het resultaat duurzaam.

 

Mijn werkwijze als financieel interim professional onderscheid zich door het leveren van degelijk vakwerk met een menselijke maat. Ik deel graag mijn kennis en ik vind het een uitdaging om op eenvoudige wijze ingewikkelde dingen uit te leggen. Ik werk planmatig, zodat het voor medewerkers duidelijk is wat er gaat gebeuren en wat er van hun verwacht wordt. Als ik de mensen in beweging kan krijgen, dan heb ik een belangrijk doel bereikt.

 

Met mij haalt u een interim financieel professional in huis met: 

  • Leidinggevende kwaliteiten. Ik zorg voor duidelijke rollen en verantwoordelijkheden binnen teams
  • Didactische vaardigheden. Ik weet praktische kennis en deskundigheid over te brengen op medewerkers
  • Ruime ervaring in het doorvoeren van veranderingsprocessen en het motiveren van medewerkers en meekrijgen in veranderingen
  • Grote affiniteit met automatisering, vooral op het gebied van ontsluiten van gegevens uit ERP-systemen
  • Uitgebreide ervaring met SAP (SAP-FI/CO, HR, SD en MM), Exact, BaanIV en Excel
  • Goede kennis van fiscale zaken (BTW en VPB) en salarisadministratie (loon- en inkomstenbelasting en sociale verzekeringen)