Wim Eek

"Hij heeft een Rotterdamse manier van werken: mouwen opstropen en aanpakken.""Ik ben pas tevreden als het resultaat duurzaam is.""Wim kan op eenvoudige wijze ingewikkelde dingen uitleggen.""Wim heeft een indringende manier van werken, maar altijd met oog voor mensen."

 

Mijn manier van werken is planmatig: de juiste dingen doen op het juiste moment. Zo krijgt u de informatie die er toe doet, waarop u uw organisatie, uw afdeling of bedrijf kunt sturen. Daarbij ga ik uit van de controlcyclus: het noodzakelijke verband tussen de doelstellingen en sturing enerzijds, en de beheersing en bedrijfsprocessen anderzijds. De informatievoorziening vormt het sluitstuk van de controlcyclus. Vaak blijkt dat de informatievoorziening niet naar wens verloopt.

 

  • We beginnen met een analyse van de situatie: is de organisatie 'in control'? Vertrekpunt hierbij is de strategische doelstelling van de organisatie: missie, visie en strategie.
  • Dan starten we het onderzoek naar de informatievoorziening. Het gaat hier om de financiële en niet-financiële cijfers. Deze informatie is nodig om te kunnen sturen.
  • Vervolgonderzoek: inventarisatie naar wat is er al gedaan. Zijn de processen ingericht op basis van beleid, of op basis van interpretatie van het beleid?
  • Op basis van bovenstaand onderzoek maken we plan van aanpak om de bedrijfsvoering en de processen in te richten en systemen in te richten.
  • Daarbij is er ook gerichte aandacht voor het cultuuraspect - medewerkers leren en motiveren om anders te denken en te handelen.